RPG Småland-Ölands distrikt

KPR-NÄTVERK

KPR lyssnar på oss!

är ett nätverk som startade efter en studiedag om kommunala pensionärsråd (KPR).

Syftet med nätverket är att kunna delge varandra aktuell samhällsinformation inom områden som kan vara aktuella för RPG.

Moderator är Curt Karlsson som nås på adress curt.karlsson@folkbildning.net

ooooooooooooooooooooooooooo

välfärdsteknik

2023-12-01
Då blir ensamheten farlig
Tryck Här

2023-10-23
Stora skillnader i kostnader för mat
Tryck Här

2023-10-11
Välfärdsteknik
Tryck här

2023-10-06
Digital teknik
Tryck här2023-10-05
Tryck här

2023-05-31
Tryck här

2023-05-22
Tryck Här

2023-04-28
Tryck här

2023-04-18
Tryck här

2023-03-30
Tryck här

2023-03-16
Tryck Här

2023-02-08
Tryck Här