RPG Småland-Ölands distrikt

BILDARKIV

DISTRIKTSSTÄMMA I LJUNGBY 16 MARS 2018

Ljungby-7.JPG

Fullsatt i Equmeniakyrkan

Foto: Roland Nelsson

Rolf Linder saxofon och flöjt i Prästen Och Resten

Foto: Roland Nelsson

Prästen själv Jan-Åke Carlsson

Foto: Roland Nelsson

Bengt Johansson i Prästen Och Resten

Foto: Roland Nelsson

Musiker och sångare i Prästen Och Resten

DISTRIKTSSTÄMMA I JÖNKÖPING 10 MARS 2017

Foto: Börje Skagerö

Foto: Börje Skagerö

Foto: Roland Nelsson

Curt Ankarberg sjunger till Alf-Göran med band

Foto: Börje Skagerö

ORDFÖRANDESKIFTE
Curt Ankarberg överlämnar ordförandeklubban till Anders Bengtsson

Foto: Roland Nelsson

Foto: Roland Nelsson

Hans Jansson talar om "Inför livets andra halvlek, att göra det bästa av livet"

Foto: Roland Nelsson

Hans Jansson tackas av stämmans sekreterare Evylon Brengesjö

UTBILDNINGSDAG I NÄSSJÖ 23 SEPT 2016

Foto: Roland Nelsson

Foto: Roland Nelsson

Curt Karlsson - ansvarig för dagen

Foto: Roland Nelsson

Maria Bernhardsson - ordförande i Nässjö RPG

Foto: Roland Nelsson

Göran Svahn

Foto: Roland Nelsson

Deltagare

DISTRIKTSSTÄMMA I VETLANDA 18 MARS 2016

Foto: Curt Axelsson

RPG-kören från Nässjö inleder stämman

Foto: Curt Axelsson

Deltagare

Foto: Curt Axelsson

Foto: Curt Axelsson

RPG-distriktets ordförande Curt Ankarberg öppnar stämman

Foto: Curt Axelsson

Presidiet fr v:
Curt Ankarberg
Evylon Brengesjö
Per-Olof Öhrn
Göran Swahn

Foto: Curt Axelsson

Lunchservering

Foto: Curt Axelsson

Medverkande under eftermiddagen: Dan-Inge Ohlsson och Jan Erixon

Foto: Curt Axelsson

Jan Erixon

HÖSTMÖTE I VÄRNAMO 23 OKTOBER 2015

Foto: Lars-Eric Högerås

Deltagare

Foto: Lars-Eric Högerås

Märta Svensson

Foto: Lars-Eric Högerås

Roland Nelsson och Alf Svensson

DIALOGSEMINARIUM I JÖNKÖPING 13 OKTOBER

Foto: Lars-Eric Högerås

Deltagare

Foto: Lars-Eric Högerås

Direktor Eva B. Henriksson berättar om det centrala medlemsregistret

Foto: Lars-Eric Högerås

SeniorPostens redaktör Anders Engström redogör för förslaget till policydokument

UTBILDNINGSDAG I NÄSSJÖ 25 SEPT 2015

Foto: Reiner Widäng

Deltagare

Foto: Reiner Widäng

Matkö

Foto: Reiner Widäng

Curt Karlsson

Foto: Reiner Widäng

Lars Johansson

RPG-RESA TILL BORNHOLM SOMMAREN 2015

Foto: Evan Brunehult

Resan börjar

Foto: Evan Brunehult

Gruppfoto

Foto: Evan Brunehult

Sommarstugor

Foto: Evan Brunehult

Torgdag i Svaneke

Foto: Evan Brunehult

"Fisk skal svömme"

Foto: Evan Brunehult

Ekodalen

Foto: Evan Brunehult

Hammershus

Foto: Evan Brunehult

Gamla rökerier

Foto: Evan Brunehult

Österlars kirke

DISTRIKTSSTÄMMA PÅ ELMIA 23 MARS 2015

380 RPG-are var anmälda

Foto: Curt Ankarberg

Foto: Lars-Eric Högerås

Foto: Lars-Eric Högerås

Foto: Lisbeth Johnson

Presidiet:
Protokollsekreterare: Evylon Brengesjö
Föredragande sekreterare: Curt Ankarberg
Ordförande: Lars Johansson

Foto: Lars-Eric Högerås

Valberedningens ordförande Curt Karlsson

Foto: Lisbeth Johnson

Foto: Lisbeth Johnson

Kommunalrådet Andreas Sturesson

Foto: Lars-Eric Högerås

Sång av Carl-Olof Hultby

HÖSTMÖTE I TRANÅS 17 OKTOBER 2014

med nästan 500 RPG-are

Foto: Arne Erlandsson

Brunnsparkskyrkan

Foto: Arne Erlandsson

Distriktets ordförande Curt Ankarberg

Foto: Arne Erlandsson

RPG-sångare

Foto: Arne Erlandsson

Ann-Britt Björnlinger berättade om "AGDA - ett kvinnoöde på Trådrullartåget"

Foto: Arne Erlandsson

Intresserade deltagare

Foto: Lars-Eric Högerås

fick också lyssna till

Foto: Arne Erlandsson

Kjell Samuelsson och

Foto: Arne Erlandsson

Elisabet Sandlund som talade om
"Att vara jordens salt på 2010-talet"

UTBILDNINGSDAG I NÄSSJÖ 10 OKTOBER 2014

med 85 deltagare

Foto: Lars Johansson

Foto: Lars Johansson

Maria Bernhardsson, ordförande i Nässjö RPG-förening, och Britt Sandberg, pastor, själavårdare, kurator och en av dagens föredragshållare.

"Trots att kroppen sätter begränsningar kan sinnet alltjämt utvecklas. Det är aldrig försent för nya vyer och drömmar?!

Foto: Lars Johansson

Curt Karlsson (till höger) intervjuar Ce-Ge Sjöström, projektledare
för Seniorresurs


?När en person går i pension lämnar den yrkeslivet med både kunskaper, erfarenheter och nätverk som ofta ingen frågar efter. Är man då en förbrukad resurs??

Foto: Lars Johansson

Victoria Andersson, är FoU-ledare inom Regionförbundet Jönköpings län och arbetar länsövergripande med projektet Individens behov i centrum/Äldres behov i centrum.

?Kommunerna samverkar för att stärka ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt i länets vård och omsorg. Vi inför nu en ny struktur i dokumentationen för att ytterligare tydliggöra individens egna behov, vilket är en förutsättning för arbetssättet?.

DISTRIKTSSTÄMMA I VETLANDA 22 MARS 2013

IMG_1023---kopia.jpg

Distriktsstamma-Vetland-2013.jpg