RPG Småland-Ölands distrikt

VAD ÄR RPG?

Riksförbundet PensionärsGemenskap

Som pensionär eller anhörig har Du säkert fått erbjudande om medlemskap i någon pensionärsorganisation. Upplever Du att kristna värderingar är något värdefullt i vår tillvaro är RPG en organisation som kan passa Dig.

Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG) är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation som har sin grund i kristna värderingar. Den verkar för äldres rätt och villkor och är öppen för alla. RPG:s verksamhet syftar till opinionsbildning i för pensionärer angelägna frågor, förmedling av samhällsinformation, berikande aktiviteter och gemenskap.

Våra 12.000 medlemmar finns i 150 föreningar runt om i landet. För oss spelar det ingen roll om du är pensionerad, anhörig, eller vilken livsåskådning du har. Du är välkommen till oss precis som du är.

För att komma till Riks-RPG:s hemsida - klicka här