RPG Småland-Ölands distrikt

DISTRIKTET

Organisationsnummer: 826001-4389
Postgironummer: 450 32 56-2
Swish: 123 265 6353

Distriktsstyrelsen

Ordförande:
Roland Eckerby
Hagagatan 8
566 32 Habo
070-334 16 39
roland.eckerby@pingst.se

Ledamöter:
Harrieth Andersson
Lasarettsgatan 1 A
574 32 Vetlanda
0383-303 14
070-262 11 33
harrieth.andersson@outlook.com

Rolf Gabrielson
Palmbergsvägen 4
562 41 Taberg
070-843 12 24
rolf.gabrielson@gmail.com

Gerd Gärdborn
Grönagatan 12
552 36 Jönköping
070-872 56 35
gerd.gardborn@gmail.com

Sven Holmquist
Ekstigen 63
574 50 Ekenässjön
0383-344 20
070-620 42 99
sven.h@live.se

Egon Hult
Mariebogatan 29
554 39 Jönköping
036-16 88 68
076-201 28 75
hultegon@gmail.com

Kristina Johansson
Södra Vägen 45
572 50 Oskarshamn
070-567 92 33
janitsirk_@hotmail.com

Roberth Johansson
Stalpets Gård 1 B
578 94 Aneby
073-046 19 47
info@solbri.se

Gunnel Lindevärn
Lindstad 5
331 93 Värnamo
070-402 17 33
gunnel.lindevarn@hotmail.com

Sören Lundström
Ryningsvägen 2 A
574 39 Vetlanda
070-291 92 45
soren.lundstrom.sl@gmail.com

Boppe Perhamn
Adelgatan 3
382 32 Nybro
070-534 22 54
boppe.perhamn@gmail.com

Lennarth Runesson
Vitavallsvägen 17
393 63 Kalmar
0480-47 39 92
070-538 97 40
l.runesson@netatonce.net

Inga-Lill Väring
Hagadalsvägen 5 A
352 46 Växjö
070-359 58 21
ilwa4706@gmail.com

Ansvarig för distriktets hemsida och administration av Motionskampen

Lisbeth Johnson
Ljungbergsgatan 18 B
575 39 Eksjö
073-023 51 39
lisbeth.johnson@outlook.com

Valberedning

Curt Karlsson, Nässjö (sammankallande)
curt.karlsson.june@folkbildning.net

Anders Bengtsson, Smålandsstenar
anb@telia.com

Kerstin Åverling, Oskarshamn
kerstin@averling.se