RPG Småland-Ölands distrikt

DISTRIKTSSTÄMMOR

DISTRIKTSSTÄMMAN 2019

HÖLLS I MISSIONSKYRKAN NÄSSJÖ DEN 15 MARS

Nassjo-Missionskyrkan-b.jpg

Det var den 15 mars som ”AQUA VERA SPÅRAR UR” alias Christer Gustafsson, gjorde det och gav Distriktsmötet några nya rejäla tankespår. Med på spåren var 285 passagerare i form av RPG-are från Kalmar i söder och Tranås i norr. Det var ett glatt gäng som applåderade Gustafsson som sjöng och spelade cittra i alla dess tonarter och som ibland harmoniserade med själva melodin han sjöng.
Hög stämning!
Och varför inte, då distriktsordförande Anders Bengtsson själv i sitt hälsningsanförande pratade om Nässjö som järnvägsknut för resenärer som knyter till sig exotiska platser runt om i Europa, till och med om ett spår för Krösatåget som går till Eksjö.
Kommunalrådet Laila Norrs ville dock att vi skulle ta rejäl tid med platsen vi befann oss på, Nässjö, som är en Annorlunda del av Småland.
I del två av Distriktsstämman uppträdde ZON FEM, en trio med egna visor till gitarr och med spår ut till Country. Uppskattat! Kom igen!
Stämman valde tre nya styrelsemedlemmar, Sven Holmqvist, Ekenässjön, Inga-Lill Wäring, Växjö och Boppe Perhamn, Nybro.
Tre styrelsemedlemmar avtackades med varsin blomsterkvast, Berna Karlsson, Vimmerby, Håkan Dufva, Eksjö och Roland Nelsson, Holsbybrunn.
Självklart; sedvanlig dagordning under ett väl fungerande presidium.
Roland Nelsson

DISTRIKTSSTÄMMANS PROGRAM

LÄS HÄR

DISTRIKTSSTÄMMANS HANDLINGAR

DAGORDNING

PRESIDIUM

VERKSAMHETSBERÄTTELLSE

BALANSRAPPORT

RESULTATRAPPORT

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

DISTRIKTSSTÄMMAN 2018

HÖLLS I EQUMENIAKYRKAN I LJUNGBY DEN 16 MARS

Ljungby.jpg

Ljungby-7.JPG

Distriktsmötet i Ekumeniakyrkan i Ljungby startade med ett crescendo!
Röststarke Bengt Birgersson sjöng inspirerat ett knippe sånger och tonsatta dikter alltifrån Bo Setterlind till Lasse Berghagen, skickligt ackompanjerad av Solbritt Larsson.
Distriktsmötet avslutades med ett liknande crescendo då Prästen Och Resten framträdde. Gruppen består av fyra musikanter med prästen Jan-Åke Carlsson som presentatör. De fyra musikanterna var mycket proffsiga då de framförde bland annat Totta Näslunds sång ?Det går ett godståg till himlen? och annan lyrik av Märta Tikkanen och Alf Henriksson
Mellan dessa två crescendon sammanträdde ombuden för RPG-distriktet Småland/Öland under ordförande Per-Olof Öhrn. Bussar och bilar från när och fjärran samlade 250 personer till en heldag med mycket skratt och humor.
Ett ovanligt inslag i de formella förhandlingarna var då presidiet föreslog och genomförde 10 minuters ?sorl?, alltså att deltagarna uppmanades att med bänkgrannarna samtala med varandra om innehållet i Verksamhets- och Ekonomipresentationen. Det blev livat och högljutt! Bra initiativ!
Mötet hälsades av PRO, SPF och SKPF vars representanter var inbjudna.
Då vet du det, bäste läsare!
För övrigt var det som det brukar vara med val av styrelse och funktionärer. Självklart blev det omval av ordföranden Anders Bengtsson och övriga. Arnold Ottosson och Elisabet Grönfeldt avtackades med blommor.
Roland Nelsson

Fler bilder finns under BILDARKIV

DISTRIKTSSTÄMMANS PROGRAM

LÄS HÄR

DISTRIKTSSTÄMMANS HANDLINGAR

DAGORDNING

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

BALANSRAPPORT

RESULTAT

DAGORDNINGEN PUNKT 10

VERKSAMHETSPLAN

BUDGET

PROTOKOLL

DISTRIKTSSTÄMMAN 2017

HÖLLS I PINGSTKYRKAN I JÖNKÖPING DEN 10 MARS

DISTRIKTSSTÄMMANS PROGRAM

KLICKA HÄR

DISTRIKTSSTÄMMANS HANDLINGAR

DAGORDNING

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING OCH BUDGET

VERKSAMHETSPLAN

PROTOKOLL

BILDER FINNS UNDER FLIKEN BILDARKIV

DISTRIKTSSTÄMMAN 2016

HÖLLS I PINGSTKYRKAN I VETLANDA DEN 18 MARS

DISTRIKTSSTÄMMANS HANDLINGAR

DAGORDNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSPLAN

BUDGET

BREV FRÅN VALBEREDNINGEN

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

PROTOKOLL

REFERAT FRÅN STÄMMAN

BILDER FINNS UNDER FLIKEN BILDARKIV

DISTRIKTSSTÄMMAN 2015

HÖLLS PÅ ELMIA I JÖNKÖPING DEN 23 MARS

DISTRIKTSSTÄMMANS HANDLINGAR

DAGORDNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSPLAN

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

PROTOKOLL

BILDER FINNS UNDER FLIKEN BILDARKIV