RPG Småland-Ölands distrikt

DISTRIKTSSTÄMMOR

DISTRIKTSSTÄMMAN 2023

HÖLLS I PINGSTKYRKAN ARKEN, VÄRNAMO
FREDAGEN DEN 10 MARS


Bilder finns här

Trots snöoväder i norra Småland kom alla fem bussarna fram i tid, och cirka 350 deltagare fyllde nästan varje vrå i kyrkan. Efter kaffe och macka och hälsande och pratande följde förhandlingar.

Årsberättelsen visade på en livlig verksamhet med vår- och höstmöten, resor och läger och motionsaktiviteter. Ekonomin är stabil. En stor glädje är att antalet medlemmar i RPG Småland-Öland under året ökat tämligen kraftigt.

Två styrelseledamöter avtackades, Kerstin Åverling och Irene Wilhelmsson, medan två nya ledamöter invaldes, Kristina Johansson från Oskarshamn och Gunnel Lindevärn från Värnamo.

Under dagen samlade vi även in en frivillig gåva till pingstförsamlingens sociala arbete med utdelning av matkassar med mera. Insamlingen gav nästan 23 000 kronor!

Lunch intogs i både Pingstkyrkan och den närliggande Missionskyrkan och det var en imponerande god mat som tillagats!

Under eftermiddagen lyssnade vi till Carl-Olov Hultby som bjöd på ett omväxlande sångprogram ur den kristna sångskatten. Så roligt att få sjunga med i många välkända körer! Och gitarrspelet av Carl-Olov var alldeles fantastiskt. Sångerna varvades med minnen och något bibelord.

Efter avslutning och en kaffe med kaka var det en nöjd skara som åkte hemåt, med ny inspiration för den lokala föreningens verksamhet, idéer för fortsatt medlemsvärvning, och inte minst med beslutsamhet att motivera till fysiska aktiviteter att anmäla till motionskampen! Tjugo person vann blomstercheckar och en förening vann 1000 kronor.

Roland Eckerby
distriktsordförande

DISTRIKTSSTÄMMAN 2022

HÖLLS I IMMANUELSKYRKAN, JÖNKÖPING DEN 10 MARS

Referat och bilder finns här

2a.jpg

DISTRIKTSSTÄMMANS PROGRAM

LÄS HÄR

DISTRIKTSSTÄMMANS HANDLINGAR

DAGORDNING

VERKSAMHETSBERÄTTELLSE 2021

RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

PROTOKOLL

DISTRIKTSSTÄMMAN 2021

HÖLLS I DIGITAL FORM VIA ZOOM FREDAGEN DEN 23 APRIL

Foto: Sven Holmqvist

Sjutton föreningar var representerade.
Ordförande Anders Bengtsson hälsade välkommen och inledde samlingen med en andakt och bön.
Årsmötesförhandlingarna leddes av Sven Holmqvist. Anders Bengtsson hade lämnat besked om att han inte stod till förfogande för en ny period, Till ny ordförande för distriktet valdes Roland Eckerby, Habo.
Till ledamöter för två är omval Kerstin Åverling - Oskarshamn, Irene Wilhelmsson - Vaggeryd, Boppe Perhamn - Kalmar, Inga-Lill Wäring - Växjö, Sven Holmqvist - Ekenässjön,
Till ledamot för ett år omvaldes Egon Hult - Jönköping.
Till ledamot för två år gjordes nyval av Gerd Gärdborn - Jönköping.
Verksamhetsberättelsen för 2020 var något annorlunda jämfört med tidigare år p.g.a. pandemin. Samtliga planerade resor och utbildningar, Ölandsveckan och Höstmötet ställdes in.
En kartläggning av vården i livets slutskede vid länets SÄBO genomfördes av pensionärsorganisationerna. Slutrapporten mottogs väl av politiker och berörda tjänstemän i kommunerna och regionen. Rapporten visar på en rad förbättringar som bör göras.
1 september startade RPG tillsammans med övriga pensionärsorganisationer ett treårigt projekt för att motverka och bryta ofrivillig ensamhet bland äldre. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden. Pensionärsorganisationerna räknar med att nå ensamma äldre bl.a. genom kontakter med vårdcentraler, äldreboende och hemtjänsten. Under hösten genomfördes informationsträffar i sju kommuner. Sedan tvingades vi pausa verksamheten på grund av pandemins andra våg.
Livet som 90-åring! är ett tredje gemensamt projekt som handlar om att intervjua ett antal personer som är runt 90 år. Genom ökad kunskap om hur vardagen är för våra äldsta kan vi uppvakta politiker och andra beslutsfattare i för åldersgruppen viktiga frågor. Även detta projekt har vi tvingats pausa.
Sven Holmqvist

DISTRIKTSSTÄMMANS HANDLINGAR

DAGORDNING

VAL AV FUNKTIONÄRER

VERKSAMHETSBERÄTTELLSE

RESULTAT OCH BALANSRÄKNING

VAL AV STYRELSE

PROTOKOLL

DISTRIKTSSTÄMMAN 2020

HÖLLS I DIGITALT FORUM 18 MARS -12 APRIL

DISTRIKTSSTÄMMANS HANDLINGAR

DAGORDNING

VAL AV FUNKTIONÄRER

VERKSAMHETSBERÄTTELLSE

RESULTAT OCH BALANSRÄKNING

VAL AV STYRELSE

PROTOKOLL

DISTRIKTSSTÄMMAN 2019

HÖLLS I MISSIONSKYRKAN NÄSSJÖ DEN 15 MARS

Nassjo-Missionskyrkan-b.jpg

Det var den 15 mars som ”AQUA VERA SPÅRAR UR” alias Christer Gustafsson, gjorde det och gav Distriktsmötet några nya rejäla tankespår. Med på spåren var 285 passagerare i form av RPG-are från Kalmar i söder och Tranås i norr. Det var ett glatt gäng som applåderade Gustafsson som sjöng och spelade cittra i alla dess tonarter och som ibland harmoniserade med själva melodin han sjöng.
Hög stämning!
Och varför inte, då distriktsordförande Anders Bengtsson själv i sitt hälsningsanförande pratade om Nässjö som järnvägsknut för resenärer som knyter till sig exotiska platser runt om i Europa, till och med om ett spår för Krösatåget som går till Eksjö.
Kommunalrådet Laila Norrs ville dock att vi skulle ta rejäl tid med platsen vi befann oss på, Nässjö, som är en Annorlunda del av Småland.
I del två av Distriktsstämman uppträdde ZON FEM, en trio med egna visor till gitarr och med spår ut till Country. Uppskattat! Kom igen!
Stämman valde tre nya styrelsemedlemmar, Sven Holmqvist, Ekenässjön, Inga-Lill Wäring, Växjö och Boppe Perhamn, Nybro.
Tre styrelsemedlemmar avtackades med varsin blomsterkvast, Berna Karlsson, Vimmerby, Håkan Dufva, Eksjö och Roland Nelsson, Holsbybrunn.
Självklart; sedvanlig dagordning under ett väl fungerande presidium.
Roland Nelsson

DISTRIKTSSTÄMMANS PROGRAM

LÄS HÄR

DISTRIKTSSTÄMMANS HANDLINGAR

DAGORDNING

PRESIDIUM

VERKSAMHETSBERÄTTELLSE

BALANSRAPPORT

RESULTATRAPPORT

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

PROTOKOLL

DISTRIKTSSTÄMMAN 2018

HÖLLS I EQUMENIAKYRKAN I LJUNGBY DEN 16 MARS

Ljungby.jpg

Ljungby-7.JPG

Distriktsmötet i Ekumeniakyrkan i Ljungby startade med ett crescendo!
Röststarke Bengt Birgersson sjöng inspirerat ett knippe sånger och tonsatta dikter alltifrån Bo Setterlind till Lasse Berghagen, skickligt ackompanjerad av Solbritt Larsson.
Distriktsmötet avslutades med ett liknande crescendo då Prästen Och Resten framträdde. Gruppen består av fyra musikanter med prästen Jan-Åke Carlsson som presentatör. De fyra musikanterna var mycket proffsiga då de framförde bland annat Totta Näslunds sång ?Det går ett godståg till himlen? och annan lyrik av Märta Tikkanen och Alf Henriksson
Mellan dessa två crescendon sammanträdde ombuden för RPG-distriktet Småland/Öland under ordförande Per-Olof Öhrn. Bussar och bilar från när och fjärran samlade 250 personer till en heldag med mycket skratt och humor.
Ett ovanligt inslag i de formella förhandlingarna var då presidiet föreslog och genomförde 10 minuters ?sorl?, alltså att deltagarna uppmanades att med bänkgrannarna samtala med varandra om innehållet i Verksamhets- och Ekonomipresentationen. Det blev livat och högljutt! Bra initiativ!
Mötet hälsades av PRO, SPF och SKPF vars representanter var inbjudna.
Då vet du det, bäste läsare!
För övrigt var det som det brukar vara med val av styrelse och funktionärer. Självklart blev det omval av ordföranden Anders Bengtsson och övriga. Arnold Ottosson och Elisabet Grönfeldt avtackades med blommor.
Roland Nelsson

Fler bilder finns under BILDARKIV

DISTRIKTSSTÄMMANS PROGRAM

LÄS HÄR

DISTRIKTSSTÄMMANS HANDLINGAR

DAGORDNING

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

BALANSRAPPORT

RESULTAT

DAGORDNINGEN PUNKT 10

VERKSAMHETSPLAN

BUDGET

PROTOKOLL

DISTRIKTSSTÄMMAN 2017

HÖLLS I PINGSTKYRKAN I JÖNKÖPING DEN 10 MARS

DISTRIKTSSTÄMMANS PROGRAM

LÄS HÄR

LÄS HÄR

DISTRIKTSSTÄMMANS HANDLINGAR

DAGORDNING

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING OCH BUDGET

VERKSAMHETSPLAN

PROTOKOLL

BILDER FINNS UNDER FLIKEN BILDARKIV

DISTRIKTSSTÄMMAN 2016

HÖLLS I PINGSTKYRKAN I VETLANDA DEN 18 MARS

DISTRIKTSSTÄMMANS HANDLINGAR

DAGORDNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSPLAN

BUDGET

BREV FRÅN VALBEREDNINGEN

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

PROTOKOLL

REFERAT FRÅN STÄMMAN

BILDER FINNS UNDER FLIKEN BILDARKIV

DISTRIKTSSTÄMMAN 2015

HÖLLS PÅ ELMIA I JÖNKÖPING DEN 23 MARS

DISTRIKTSSTÄMMANS HANDLINGAR

DAGORDNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSPLAN

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

PROTOKOLL

BILDER FINNS UNDER FLIKEN BILDARKIV