RPG Småland-Ölands distrikt

HÖSTMÖTET 2019

Foto: Boppe Perhamn

LIVSBERÄTTARGRUPPER

Läs referat från samtalsdagen den 25 oktober
under fliken UTBILDNING

Aktuellt

HÖSTMÖTET

hölls i Kalmarsalen i Kalmar den 10 oktober

Foto: Boppe Perhamn Referat och bilder från höstmötet finns under fliken HÖSTMÖTEN

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in