RPG Småland-Ölands distrikt

Distriktstämma i Nässjö 15 mars

Tack alla som var med och skapade en så härlig gemenskap och stämning vid vår årsstämma! Vi var nästan 300 personer, med valda ombud från 25 föreningar, som gav ansvarsfrihet åt styrelsen för ännu ett år. Vi avtackade de avgående styrelseledamöterna Egon Hult, Lennart Runesson och Sören Lundström, och välkomnade tre nya, Carl-Olov Nilsson, Eber Fransson och Birger Tuner.

Information gavs också om sommarens planerade resor och läger. Särskilt roligt var att vi fick lyssna till Mikael och Elisabeth från Hållandsgården. Trevlig sång och ett vackert bildspel gav en aning om vad som väntar den som åker med till Jämtland. Vårt viktiga arbete med närvaro i många kommunala pensionärsråd och Region Jönköpings Läns pensionärsråd lyftes också fram. Inte minst de hotande neddragningarna inom äldrevården är ett kraftfullt skäl till att vara med i en pensionärsförening. Vi kommer att behövas än mer i framtiden. Och RPG är förbundet som tydligt står på kristen värdegrund och påtalar äldres rätt även till andlig vård.

Efter en god lunch med kalops så bjöds vi på underhållning av både roande och allvarlig art av Dan-Inge Olsson. Både dråpliga och berörande minnen lyftes fram, och vilken fantastisk pianist han är!

Tack lokala föreningen i Nässjö som jobbat bra med alla arrangemangen! Och mycket glädjande är att föreningen Källan, som driver en Second hand butik, fick en insamling på ca 30 000 kronor till arbetet i ett slumområde i Kenya.

Roland Eckerby
Ordförande

Stamman.jpg

Aktuellt

TEMADAG 13 september

Välkommen till en angelägen
temadag om Psykisk o hälsa
ofrivillig ensamhet
Fredagen den 13 september 2024
i Pingstkyrkan, Nässjö

Tryck Här

SOMMARENS RESOR

Sommarens resor finns nu på RPG resor.

"MOTIONSKAMPEN VÅREN"

Resultat
Tryck Här

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in