RPG Småland-Ölands distrikt

”Rädslan för döden kommer aldrig att hindra döden. Den bara hindrar livet”

Januari2022.jpg Jag hittade ovanstående citat av Lotta Lundberg i en artikel om åldrandet i tidskriften Pilgrim. Det har under pandemin talats mycket om risker för äldre, överdödlighet och behovet av isolering. Glöm inte att leva ändå. Så länge dagarna skänks oss av Herren, en efter en.
En trygg metod i isoleringen är förstås böckernas värld, att läsa för dig som har ögon eller lyssna till om det känns bättre. ”Ett bibliotek är tankar som lagts i frysen” läser jag i min kalender. Det finns en oändlig frys att öppna och nya rymder öppnar sig.
Men vi är sociala varelser och behöver gemenskapen också. Vi hoppas att RPG-föreningarna fortsatt kan hitta trygga vägar för gemenskap i olika former, samlingar, smågrupper och motionspromenader där samtalen hittar nya vägar.
Låt inte rädslan för döden hindra dig att leva, låt inte heller åldern hindra dig, även om de fysiska förmågorna avtar. Kanske kan RPG göra ännu ett citat av Lotta Lundberg till sin övergripande vision: ”Tänk dig ett samhälle utan ålderism. Där det är en merit att ha levt och samlat på sig erfarenheter. Där ålder i sig ses som en kompetens. En gåva i stället för en börda.”
Roland Eckerby, distriktsordförande

Aktuellt

ENKÄT OM KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDEN

RPG-dsitriktet genomför just nu en enkät om Kommunala pensionärsråd (KPR)
Läs här

MOTIONSKAMPEN

Ny motionskamp i mars, april, maj
Läs här

NÄSTA DISTRIKTSSTÄMMA

hålls i Immanuelskyrkan i Jönköping torsdag 10 mars

PLANERADE RESOR

Information finns
under fliken RPG-RESOR

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in