RPG Småland-Ölands distrikt

blasippor.jpg

Aktuellt

DISTRIKTSSTÄMMA

fredagen den 23 april
Stämman genomförs i ett digitalt forum via ZOOM med start kl.10.00.
Anmälda ombud får någon dag före stämman ett mail med länk till årsmötet och en kort instruktion hur ni kopplar upp er.
Distriktsstämmans handlingar finns under fliken DISTRKTSSTÄMMOR

MOTIONSKAMPEN

Läs mer under fliken MOTIONSKAMPEN

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in