RPG Småland-Ölands distrikt

UTBILDNING

INSIDAN - EN SAMTALSDAG OM LIVSBERÄTTARGRUPPER

hölls i Nässjö fredagen den 25 oktober 2019
Läs REFERAT från dagen här

UTBILDNINGSMATERIALET UPPDRAGET

är till hjälp för dig som är engagerad i RPG, exempelvis i styrelsearbetet
Läs här

DISTRIKTETS UTBILDNINGSDAG 2019

hölls i Nässjö fredagen den 12 april
Informationsbrev 1 - läs här
Informationsbrev 2 - läs här
Informationsbrev 3 - läs här
Läs REFERAT från dagen här

DISTRIKTETS UTBILDNINGSDAG 2018

hölls i Nässjö torsdagen den 26 april
Läs REFERAT från dagen här

DISTRIKTETS UTBILDNINGSDAG 2017

för medlemmar som ingår i styrelsen i en RPG:s förening/råd eller har annat förtroendeuppdrag i RPG
hölls i Pingstkyrkan, Nässjö den 3 april
Dagens PROGRAM finns här
Läs REFERAT från dagen här

DISTRIKTETS UTBILDNINGSDAG 2016

för styrelser och KPR-representanter
hölls i Pingstkyrkan, Nässjö den 23 september

160923-6.jpg

Fler bilder från dagen finns i BILDARKIV

Nässjö har blivit RPG-arnas utbildningscenter

Ett 80-tal ledare inom RPG (Riksförbundet PensionärsGemenskap) i Småland, blev rejält uppdaterade i eHälsa och Välfärdsteknik vid en utbildningsdag utbildningsdagen i Nässjö.
Carina Hellström från Region Jönköpings län föreläste om modern digitalisering och Curt Karlsson presenterade arbetet inom KPR (Kommunala Pensionärs Råden) där RPG ingår tillsammans med övriga större pensionärsorganisationer.
Den digitala utvecklingen går fort och RPG-arna hänger med. Det ger dem ökad trygghet och självständighet.
De sociala medierna ger också den så kallade Välfärdstekniken ökad livskvalitet till en äldre generation och i förlängning högre effektivitet i kommunernas vård- och omsorgsprogram.
Dagens seniorer är på ett helt annat sätt än tidigare digitalt uppdaterade och är en resurs i samhällsutveckling. Det gäller speciellt och inte minst i KPR där information och förberedande förslag om äldrevård och friskvård till fullmäktigeförsamlingarna får en framskjutande plats.
Då RPG är en av Riksdagens och Socialstyrelsens remissinstanser är det av största vikt att veta hur det digitala språket stavas. Det klargjorde Carina Hellström och Curt Karlsson på ett föredömligt sätt under utbildningsdagen i Nässjö.
Roland Nelsson

DISTRIKTETS UTBILDNINGSDAG 2015

för styrelser och andra förtroendevalda
hölls i Pingstkyrkan, Nässjö den 25 september

När jag ser tillbaka på timmarna i Nässjö, så känns det som om RPG Småland/Öland är på väg in i något stort! Jag tänker på upplägget och innehållet som Nässjöföreningen presenterade och genomförde med sådan ackuratess och finess.

- Föredragshållarnas genomarbetade föredrag
- Lars Johanssons djuplodande insikter om hur man ta kommandot och ledningen över sitt eget liv
- Curt Karlssons kompendium och författning om UPPDRAGET
- Göran Swahns predikan om föredömet Jesus som ger oss värderingar att leva för och efter. Inte minst Göran nutidsspråk!
- Gruppseminarieledarnas hantering av ämnena!

Tack Maria Bernhardsson och Curt Karlsson i Nässjö-föreningen!
Tack ordförande Curt Ankarberg för avslutningsord!
Tack köket!

Roland Nelsson

Bilder från dagen finns i BILDARKIV