RPG Småland-Ölands distrikt

Jönköping Öst

KONTAKT

Leif Larsson
Fortunagatan 44
553 23 Jönköping
073-690 28 17
larsson.huskvarna@telia.com

PROGRAM

24 maj Resa till Smögen och Hållö

6 sept 15.00 i Korskyrkan
"Så blir hela livet ett rikt och meningsfullt liv".
Alf B Svensson

4 okt 15.00 i Allianskyrkan
Besök av Landshövding Helena Jonsson

1 nov 15.00 i Allianskyrkan
Leif Larsson om 50 år med Ingemar Olssons sånger

29 nov 15.00 i nya Ansgariikyrkan
Adventsfest