RPG Småland-Ölands distrikt

Jönköping Öst

KONTAKT

Leif Larsson
Fortunagatan 44
553 23 Jönköping
073-690 28 17
larsson.huskvarna@telia.com

PROGRAM

1 febr kl.15.00 i Korskyrkan
Leif Larsson: ”Hållö-en pärla i Bohuslän”
Årsmöte

1 mars kl.15.00 i Allianskyrkan
Karin Malmsten: ”Radiogudstjänstens historia”

5 april kl.15.00 i Allianskyrkan
Vårfest med besök av Roland Eckerby

24 maj Resa till Smögen och Hållö