RPG Småland-Ölands distrikt

Ekenässjön

KONTAKT

Harrieth Andersson
Lasarettsgatan 1 A
574 32 Vetlanda
0383-303 14
harrieth.andersson@outlook.com

Informationsansvarig:
Christina Blixt.
073-326 43 70
tinablixt@telia.com

PROGRAM

Program för våren 2020 läs här

STYRELSE

Harrieth Andersson, 0383-303 14, harrieth.andersson@outlook.com
Anna-Lena Ziegler, 0383-305 65, zieglerekenas@gmail.com
Gunnel Granmo, 0383-310 37, gunnel.granmo@gmail.com
Siw Kjellberg, 070-585 58 08, kjellberg.k@hotmail.com
Bernt Ritz, 0383-303 90, berntesjon@hotmail.com
Gunnel Karlsson, 076-046 00 63, gunnel.karlsson42@gmail.com
Christina Blixt, 073-326 43 70, tinablixt@telia.com

Representant i KPR:
Anna-Lena Ziegler, 0383-305 65, ziegleekenas@gmail.com

ÅRSMÖTE

Ekenässjöns RPG-förening har hållit årsmöte i Equmeniakyrkan. Pastor Bertil Svensson höll en inledande andakt, som fokuserade på årstidernas växlingar som bild för skiftande perioder i människans liv. Kenneth Nilsson sjöng till gitarr några visor med liknande tema.

Roland Fjordstig av tackades för sina insatser i styrelsen som han tillhört sedan föreningens start för 20 år sedan. Bland annat har han under många år varit kassör och ansvarig för de årliga studiebesöken.

Föreningen har 83 medlemmar. Till ordförande omvaldes Harrieth Andersson. Efter avgående Roland Fjordstig nyvaldes Tommy Risarp. Övriga styrelsemedlemmar omvaldes: Anna-Lena Ziegler vice ordförande, Bernt Ritz kassör, Siw Kjellberg vice kassör, Kennert Isaksson sekreterare, Gunnel Granmo vice sekreterare samt Gunnel Karlsson och ersättaren Christina Blixt. Omval skedde på övriga ansvariga och funktionärer.

Verksamhetsberättelsen visade på ett aktivt år med studiebesök, studiecirkel, resor och månatliga gemenskapsträffar. Kören med ett 30-tal deltagare har medverkat vid fyra samlingar inom kommunen. Delar av kören har sjungit vid andakter som föreningen ansvarat för på Ekebogården. Under sommarhalvåret ställer ”draglaget” upp och skjutsar rullstolsbundna pensionärer på utflykt.

Föreningen är sedan länge representerad i kommunens pensionärsråd. För att stimulera till aktivitet deltar föreningen i distriktets satsning ”Motionskampen”.För innevarande år planeras liknande verksamheter och en sommarutflykt till Ydre-trakten kommer att stå på programmet.