RPG Småland-Ölands distrikt

Ekenässjön

KONTAKT

Harrieth Andersson
Lasarettsgatan 1 A
574 32 Vetlanda
070-262 11 33
harrieth.andersson@outlook.com

Informationsansvarig
Christina Blixt.
073-326 43 70
tinablixt@telia.com

PROGRAM

Program för våren 2023 finns här

STYRELSE

Harrieth Andersson, 070-262 11 33, harrieth.andersson@outlook.com
Anna-Lena Ziegler, 079-007 57 16, zieglerekenas@gmeil.com
Bernt Ritz, 0383-303 90, berntesjon@hotmail.com
Gunnel Karlsson, 076-046 0 063, Gunnel.karlsson42@gmail.com
Siw Kjellberg, 070-585 58 08, Siv.kjellberg@icloud.com
Gunnel Granmo, 076-173 52 61, Gunnel.granmo@gmail.com
Christina Blixt, 073-326 43 70, tinablixt@telia.com

Representant i KPR:
Ejlon Johansson, 070-515 53 04, ejlon@spray.se

ÅRSMÖTE

Föreningen har hållit årsmöte i Equmeniakyrkan. Antalet medlemmar är nu 78.
Till ordförande omvaldes Harrieth Andersson. Övriga i styrelsen är Anna-Lena Ziegler, vice ordförande, Bernt Ritz, kassör, Siw Kjellberg, vice kassör, Christina Blixt, sekreterare, Gunnel Granmo, vice sekreterare, samt Gunnel Karlsson.
Årsberättelsen visade på ett aktivt 2019, med deltagandet i de månatliga GEMENSKAPSTRÄFFAR som ordnas av Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan. Dessutom har inbjudits till egna RPG-träffar, som varit förlagda till Malma hembygdsgård.
Vid sex tillfällen har föreningen ansvarat för gudstjänster på Ekebo-gården och dessutom haft sångstund där inför valborgsmäss.
På sommarhalvåret har föreningsmedlemmar skjutsat rullstolsburna pensionärer vid sju tillfällen.
Föreningen är representerat i KPR och Ekenässjöns samarbetskommitté. Studiebesök har gjorts på Neys elektronik. En studiecirkel har hållits under ämnet ”seniorsamtal”.
I september gjordes en resa till Ydre med besök i Brostorps gårdsmejeri, Asby medeltidskyrka, Asby emigrantmuseum och Ydregården.