RPG Småland-Ölands distrikt

Aneby

KONTAKT

Roberth Johansson
Stalpets Gård 1B
578 94 ANEBY
Tel. 073-046 19 47
info@solbri.se

PROGRAM

6 februari
Årsmöte

6 mars
*Från 17 till 71, kåseri och allvar från mitt pastorsliv”
Roland Eckerby

3 april
Sång och musik - Kapelabröderna

8 maj
”Blommor i trädgården”
Gösta Carlström

5 juni
Utflykt