RPG Småland-Ölands distrikt

Jag hörde ärkebiskopen predika på Nyhemsveckan!

Inlevelsefullt beskrev hon konflikten mellan bröderna Esau och Jakob och deras vackra försoning. Ändå gick de åt olika håll. Och där låg väl hennes kärninnehåll i frågan: ”Kan man vara helt, djupt, försonade med varandra och ändå behöva leva åtskilt?” Som enskilda personer? Som kyrkor? Räcker försoningen helt även om vi är så olika?

RPG har en mångfald föreningar med olika sammansättningar och verksamheter. Och ändå denna fantastiska enhet, vi jobbar åt samma håll, för att på kristen värdegrund skapa en värdig ålderdom för alla äldre i vårt samhälle med meningsfulla aktiviteter och politisk påverkan. Välkommen med i RPG!

LenaMariaVendeliud.jpg Distriktet Småland-Öland håller gemensamt stort höstmöte fredagen 14 oktober i Ulriksbergskyrkan i Växjö, . Det blir en fantastisk konsert med Lena-Maria Vendelius.
Därutöver blir det flera intressanta medverkande, varm gemenskap och god mat. Bussar kommer att ordnas från olika delar av regionen.

Det är en glädje att se föreningarnas program för hösten. Vi tror på många intressanta möten och nya medlemmar! Saknar du en RPG-förening på din ort? Starta en förening! Det är inte svårt och man behöver inte vara många från början. Kontakta mig!

Roland Eckerby, distriktsordförande

Aktuellt

SOMMARRESORNA

Läs om resorna
under RPG-RESOR

MOTIONSKAMPEN

Resultat för våren 2022 finns här
Ny MOTIONSKAMP sept-nov
Läs här

HÖSTMÖTET

RPG-distriktets höstmöte hålls i Ulriksbergskyrkan i Växjö
fredag den 14 okt
Läs här

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in