RPG Småland-Ölands distrikt

DISTRIKTSSTÄMMAN

I PINGSTKYRKAN, JÖNKÖPING DEN 10 MARS

LÄS LINJETALET AV NYVALDE ORDFÖRANDEN ANDERS BENGTSSON

klicka här

Foto: Börje Skagerö

Se mer under DISTRIKTSSTÄMMOR och BILDARKIV!

Aktuellt

UTBILDNINGS- OCH UTVECKLINGSDAGEN

3 APRIL I NÄSSJÖ

Läs REFERAT från dagen under UTBILDNINGSDAGAR

SOMMARENS RESOR

Läs under RPG-RESOR

MOTIONSKAMPENS RESULTAT

för februari - mars
Ny uppdatering den 23 april finns under fliken MOTIONSKAMPEN

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in