RPG Småland-Ölands distrikt

BILDER OCH REFERAT FRÅN RESORNA TILL HEMLIGT MÅL OCH SKÅNE-RESAN FINNS UNDER FLIKEN RPG-RESOR

o o o o o

Foto: Börje Skagerö

o o o o o

Aktuellt

ÖLANDSVECKA

på Klintagården 22–26 augusti
Läs här

RESA TILL JÄMTLAND

3-8 september
Läs här

INFORMATIONTRÄFF OM NYA STADGAR

i Baptistkyrkan Tabernaklet, Nässjö 21 sept
Läs här

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in