RPG Småland-Ölands distrikt

DISTRIKTSSTÄMMOR

DISTRIKTSSTÄMMAN 2018

HÖLLS I EQUMENIAKYRKAN I LJUNGBY DEN 16 MARS

Ljungby.jpg

Ljungby-7.JPG

Distriktsmötet i Ekumeniakyrkan i Ljungby startade med ett crescendo!
Röststarke Bengt Birgersson sjöng inspirerat ett knippe sånger och tonsatta dikter alltifrån Bo Setterlind till Lasse Berghagen, skickligt ackompanjerad av Solbritt Larsson.
Distriktsmötet avslutades med ett liknande crescendo då Prästen Och Resten framträdde. Gruppen består av fyra musikanter med prästen Jan-Åke Carlsson som presentatör. De fyra musikanterna var mycket proffsiga då de framförde bland annat Totta Näslunds sång ”Det går ett godståg till himlen” och annan lyrik av Märta Tikkanen och Alf Henriksson
Mellan dessa två crescendon sammanträdde ombuden för RPG-distriktet Småland/Öland under ordförande Per-Olof Öhrn. Bussar och bilar från när och fjärran samlade 250 personer till en heldag med mycket skratt och humor.
Ett ovanligt inslag i de formella förhandlingarna var då presidiet föreslog och genomförde 10 minuters ”sorl”, alltså att deltagarna uppmanades att med bänkgrannarna samtala med varandra om innehållet i Verksamhets- och Ekonomipresentationen. Det blev livat och högljutt! Bra initiativ!
Mötet hälsades av PRO, SPF och SKPF vars representanter var inbjudna.
Då vet du det, bäste läsare!
För övrigt var det som det brukar vara med val av styrelse och funktionärer. Självklart blev det omval av ordföranden Anders Bengtsson och övriga. Arnold Ottosson och Elisabet Grönfeldt avtackades med blommor.
Roland Nelsson

Fler bilder finns under BILDARKIV

DISTRIKTSSTÄMMANS PROGRAM

KLICKA HÄR

DISTRIKTSSTÄMMANS HANDLINGAR

DAGORDNING

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

BALANSRAPPORT

RESULTAT

DAGORDNINGEN PUNKT 10

VERKSAMHETSPLAN

BUDGET

PROTOKOLL

DISTRIKTSSTÄMMAN 2017

HÖLLS I PINGSTKYRKAN I JÖNKÖPING DEN 10 MARS

DISTRIKTSSTÄMMANS PROGRAM

KLICKA HÄR

DISTRIKTSSTÄMMANS HANDLINGAR

DAGORDNING

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING OCH BUDGET

VERKSAMHETSPLAN

PROTOKOLL

BILDER FINNS UNDER FLIKEN BILDARKIV

DISTRIKTSSTÄMMAN 2016

HÖLLS I PINGSTKYRKAN I VETLANDA DEN 18 MARS

DISTRIKTSSTÄMMANS HANDLINGAR

DAGORDNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSPLAN

BUDGET

BREV FRÅN VALBEREDNINGEN

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

PROTOKOLL

REFERAT FRÅN STÄMMAN

BILDER FINNS UNDER FLIKEN BILDARKIV

DISTRIKTSSTÄMMAN 2015

HÖLLS PÅ ELMIA I JÖNKÖPING DEN 23 MARS

DISTRIKTSSTÄMMANS HANDLINGAR

DAGORDNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSPLAN

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

PROTOKOLL

BILDER FINNS UNDER FLIKEN BILDARKIV

Senast uppdaterad 180803